Disputas: Simen Sommerfelt Reine

Cand. Scient. Simen Sommerfelt Reine ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Density functional theory for large molecular systems

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Christian Ochsenfeld, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Tubingen, Germany
Professor Roland Lindh, Dept. Theoretical Chemistry, Lund University, Sweden
Professor Lise-Lotte Gundersen, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Trygve Helgaker og Filip Pawlowski

Sammendrag

Nøyaktige simuleringer av kjemiske og biologiske prosesser på molekylært nivå har lenge vært uoppnålig for en rekke molekylære systemer, og har nå blitt mulig for mange av disse systemene gjennom ny metodeutvikling av Simen Reine, Trygve Helgaker og medarbeidere ved Universitetet i Oslo.

Datasimuleringer er utbredt innen kjemi og relaterte felt som biologi, farmasi og medisin.
Kvantekjemiske metoder er fundamentale for de mest nøyaktig simuleringsteknikkene, og er til stor hjelp ved bestemmelse og prediksjon av molekylære egenskaper, som for eksempel molekylers struktur, og gir i tillegg viktig og detaljert innsikt i kjemiske reaksjoner - både kvalitativt og kvantitativt. Anvendelsesområdet er nært knyttet til metodenes nøyaktighet, effektivitet og brukervennelighet. Utviklingen av nye og forbedrede metoder gjør oss i stand til å studere molekylære systemer som foreløpig har vært utenfor rekkevidde, og gir oss mer nøyaktig beskrivelse av de systemene vi allerede behandler idag. Som en konsekvens vil man kunne redusere bruken av kostbare og tidkrevende eksperimenter og samtidig hjelpe forskere verden over til bedre å forstå kjemiske mekanismer.

De fleste kvantekjemiske beregninger som utføres idag benytter tetthetsfunksjonalteori (DFT), da denne metoden utgjør et godt kompromiss mellom nøyaktighet og beregningstid. Selv om DFT er meget nyttig, er dagens metoder begrenset til systemer bestående av noen få hundre atomer, og utelukker derfor en rekke systemer, for eksempel proteiner. I doktorgraden ”Tetthetsfunksjonalteori for store molekylære systemer” har nye metoder innen DFT blitt utviklet med tanke på rutinemessige beregninger for store systemer. Beregninger for systemer med 1400 atomer er rapportert – og metodene er i etterkant blitt benyttet for systemer med opp til 4000 atomer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Astrid Waaler Kaas.

Publisert 30. mars 2012 15:49 - Sist endret 13. apr. 2012 10:18