Disputas: Heidi Roggen

M.Sc Heidi Roggen ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Purine-containing Natural Products and Analogs – Synthesis, Structure and Reactivity

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Nina Kann , Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden
Dr.ing., Lektor Trond Ulven, Institutt for Fysikk og Kemi, Syddansk Universitet, Odense M, Danmark
Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor Harald Walderhaug

Veileder:  Lise-Lotte Gundersen og Tore Hansen

Sammendrag

Naturen inneholder utrolig mange ulike stoffer og er en viktig kilde til nye legemidler, enten direkte som den aktive komponenten eller som inspirasjon til utviklingen av nye ukjente forbindelser. Agelasiner er en gruppe forbindelser som er isolert fra svamper i havet. De har vist ulike bioaktiviteter som for eksempel mot kreft og tuberkulose. Dessverre viser agelasinene også uønskede aktiviteter. Det er derfor ønskelig å utvikle nye forbindelser med liknende struktur – analoger – av agelasinene som har de ønskelige effektene, men unngår de uønskede.

Stipendiat M.Sc. Heidi Roggen har ved hjelp av organisk syntese fremstilt flere nye analoger av agelasinene med bedret aktivitet både mot kreftceller og tuberkulosebakterier. Den biologiske testingen er blitt utført av andre forskere i Norge, Sverige og USA. Ved siden av utviklingen av nye agelasinanaloger har Roggen også studert struktur og reaktivitet av en gruppe byggesteiner for agelasinanaloger ved bruk av strukturkjemiske metoder og teoretiske beregninger i samarbeid med forskere i Estland.

Doktorgraden er utført i perioden 2006 til 2010 ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, i gruppen for syntese og molekylstruktur. Professor Lise-Lotte Gundersen har vært hovedveileder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:49 - Sist endret 13. apr. 2012 10:19