Disputas: Linn Sommer

Cand. Scient. Linn Sommer ved vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Effect of Post-Synthesis Modifications onthe Catalytic Properties of Zeolite SSZ-13

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Ph.D. Barbara Gil , Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Dr.Scient Rune Wendelbo , Abalonyx AS, Oslo, Norway
Associate Professor Ola Nilsen, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor Svein Stølen

Veileder:  Unni Olsbye, Stian Svelle og Michael Støcker

Sammendrag

Katalysatorer anvendes i de fleste industrielle kjemiske prosesser for å optimere utbyttet av de ønskede produktene. Dermed unngår man dannelse og utslipp av uønskede biprodukter og energiforbruk minimeres. Omsetning av metan, som er hovedbestanddelen av naturgass, til plastråstoffer (eten, propen) gjøres tradisjonelt ved hjelp av en tre-trinns prosess: Metan omdannes til syntesegass (CO og H2), som deretter omdannes til metanol og videre til eten og propen. Det siste trinnet i denne prosessen er den mye studerte MTO (metanol-til-olefiner) reaksjonen, hvor porøse faststoffer brukes som katalysatorer.

Linn Sommer har studert effekten av å videre modifisere en slik porøs MTO katalysator etter syntesen. En kjent strategi, nemlig å forstørre porene slik at de kan fungere som en slags motorvei ved å forenkle transport av molekyler inn og ut av katalysatoren, har vist seg å være uegnet for den undersøkte katalysatoren. Porene kan bare utvides på bekostning av den katalytiske aktiviteten.
Derfor ble det utviklet en annen post-syntese modifisering. Metoden går ut på å bestråle materialet med høyenergetiske nøytroner i en nøytronreaktor. Bestrålingen har en umiddelbar positiv effekt på katalysatorens levetid hvis bestrålingstiden er lang nok. Grundig karakterisering med et flertalls analysemetoder indikerer at dannelsen av defekter i materialet kan være ansvarlig for de forbedrete katalytiske egenskapene. Resultatene er relevant for optimering av katalysatorer som brukes i oppgradering av naturgass. Arbeidet ble utført ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo under veiledning av Unni Olsbye, Stian Svelle og Michael Stöcker.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:49 - Sist endret 13. apr. 2012 10:19