Disputas: Johan-Fredrik Synnevåg

Cand.Scient Johan-Fredrik Synnevåg ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adaptive Beamforming for Medical Ultrasound Imaging

Prøveforelesninger

Se prøveforelesningSe prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Matt O’Donnell, College of Engineering, University of Washington.
Dr. Techn. Kjell Kristoffersen, GE ingmed Ultrasound.
Associate Professor Roy Edgar Hansen, Department of Informatics, University of Oslo (+ Principal Scientist at the Norwegian Defence Research Establishment).

Leder av disputas:  Dag Langmyhr

Veileder:  Sverre Holm og Andreas Austeng

Sammendrag

I medisinsk ultralydavbildning, og i avbildningsystemer generelt, er det et stadig ønske om å oppnå høyere oppløsning og bedre bildekvalitet. I avhandlingen presenteres teknikker for å imøtekomme dette ved hjelp av mer avansert signalbehandling. Ved bruk av såkalte høyoppløselige metoder demonstreres vesentlige forbedringer i forhold til standard metoder brukt i ultralydavbildning.

En stor utfordring ved medisinsk ultralyd er at avbildningen foregår i sanntid. Høyoppløselige metoder har vært ansett som for komplekse eller for beregningskrevende for denne anvendelsen. I dette arbeidet foreslås det en høyoppløselig metode med svært lav kompleksitet, som er lett å implementere, og er spesielt egnet for ultralyd. I tillegg demonstreres det hvordan høyoppløselige metoder generelt kan anvendes på aktive avbildningssystemer på en robust måte.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved gruppen for Digital signalbehandling og Bildeanalyse ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen ligger innenfor områdene romlig signalbehandling og medisinsk ultralydavbildning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 30. mars 2012 15:49 - Sist endret 13. apr. 2012 10:20