Disputas: Kai Chung Szeto

cand.scient. Kai Chung Szeto ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthesis of metal-organic frameworks: materials with potential applications in catalysis

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Norbert Stock, Institutt for Uorganisk Kjemi ved Christian-Albrechts-Universitet, Kiel, Tyskland
Professor David Graham Nicholson, NTNU Trondheim
Professor Claus Jørgen Nielsen, Kjemisk Institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor Tyge Greibrokk

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Andreas Alvarez Orvik.

Publisert 30. mars 2012 15:49 - Sist endret 13. apr. 2012 10:20