Disputas: Erik Tellgren

Cand. Scient. Erik Tellgren ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Quantum-chemical method development for extended and magnetic systems

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Jürg Hutter, Physikalisch-Chemisches Institut, Universität Zürich, Switzerland
Professor Trond Saue, CNRS et Université de Strasbourg, France
Professor Harald Møllendal, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor Svein Stølen

Veileder:  Trygve Helgaker (UiO), Kenneth Ruud (UiT) og Dr. A. Alessandro Soncini (Universitetet i Leuven)

Sammendrag

Nye kvantkemiske beregningsmetoder for store molekyler, krystaller og magnetisme er utviklet ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Forskningen har avdekket en forbindelse mellom beregningsmetoder for krystaller og molekyler i sterke magnetfelt, noe som har muliggjort beregninger av molekylers oppførsel i sterke magnetfelt. Disse beregningene har avdekket nye molekylære fenomener som en hittil ukjent overgang til diamagnetiske for paramagnetiske molekyler i sterke magnetfelt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Astrid Waaler Kaas.

Publisert 30. mars 2012 15:50 - Sist endret 13. apr. 2012 10:20