Disputas: Ane Berg Tomter

Cand.scient. Ane Berg Tomter ved Institutt for molekylær biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Spectroscopic Studies of the Ribonucleotide Reductase R2-subunits from Mammals, Virus, and Bacteria

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Astrid Gräslund, Dept. of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University, The Arrhenius Laboratories, Stockholm, Sweden
Docent Andrei Chabes, Dept. of Medical Biochemistry and Biophysics, Umeå University, Umeå, Sweden
Professor Jon Nissen-Meyer, Department of Molecular Biosciences, University of Oslo, Norway

Leder av disputas:  Professor Finn-Eirik Johansen

Veileder:  Professor K. Kristoffer Andersson, Medveileder: Forsker Giorgio Zoppellaro, Institutt for molekylær biovitenskap

Sammendrag

Ane Berg Tomter har i sitt doktorgradsarbeid innen biokjemi, studert enzymet ribonukleotid reduktase som er med på å lage byggesteinene til arvematerialet DNA. Hver gang en celle deler seg trenger cellen flere milliarder av disse byggesteinene som skal bli satt sammen til omtrent 2 meter med DNA-tråd. Fordi cellene ikke vil være i stand til å dele seg uten aktivt ribonukleotid reduktase til stede, er dette enzymet ett viktig mål for utvikling av nye medisiner mot sykdommer som for eksempel kreft og virus sykdommer. Det er derfor avgjørende å ha detaljert kunnskap om hvordan dette enzymet fungerer. Den kjemiske reaksjonen som katalyseres av ribonukleotid reduktase er svært vanskelig å utføre, og enzymet benytter et fritt radikal i denne prosessen. I alle pattedyr bruker ribonukleotid reduktase jernioner for å aktivere oksygen og danne det enzymatisk viktige radikalet, mens en del andre organismer har vist seg å være aktive også med manganioner og koboltioner. En kombinasjon av en rekke forskjellige spektroskopiske metoder som inkluderer elektron paramagnetisk resonans (EPR), sirkulær dikroisme (CD), magnetisk sirkulær dikroisme (MCD) og resonans Raman har blitt brukt for å karakterisere radikalet og metallsenteret i forskjellige oksidasjonstilstander. Doktorgradsarbeidet har bidratt med å øke forståelsen av hvordan ribonukleotid reduktase fra pattedyr, virus og bakterier binder metallioner, og hvordan de forskjellige ribonukleotid reduktasene bruker metallsenteret til å aktivere oksygen. Arbeidet er utført ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Department of Chemistry, Stanford University, USA

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gry Slettner Windsland.

Publisert 30. mars 2012 15:50 - Sist endret 13. apr. 2012 10:20