Disputas: Anders Vik

cand. scient. Anders Vik ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthetic studies directed towards bioactive purine-containing marine natural products and analogs

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Piet Herdewijn, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
Førsteamanuensis Solveig Flock, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Førsteamanuensis Tore Hansen, Kjemisk Institutt, UiO

Leder av disputas:  Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Professor Lise-Lotte Gundersen

Sammendrag

Utvikling av patogene mikroorganismer som er motstandsdyktige mot vanlige antibiotika skaper behov for stadig nye legemidler. Alle antibakterielle midler som brukes i dag har sitt utspring fra ca. 10 ulike stoffklasser. Med to unntak har ingen nye klasser antibiotika kommet på markedet de siste 35 år, selv om det er et skrikende behov for nye klasser antibiotika som kan bekjempe mikroorganismer som har utviklet resistens mot dagens antibiotika.

Noen typer svamparter i havet produserer purin-inneholdende naturstoffer som blant annet er bakteriedrepende. Vik har utviklet metoder for å fremstille ett av disse naturstoffene og en rekke lignende stoffer syntetisk. Produktene er testet ut på bakterier og andre mikroorganismer. Mange av forbindelsene ser ut til å ha en bredspektret antibakteriell effekt, i tillegg til at de er cellegifter (cytotoksiske). Ett av derivatene viste seg også å være spesielt aktivt mot protozoene som forårsaker tropesykdommene malaria og kala azar. Dette stoffet utprøves nå videre hos forskere ved Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Doktorgradsarbeidet i syntetisk organisk kjemi er utført ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo under veiledning av professor Lise-Lotte Gundersen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Trine-Lise Knudsen.

Publisert 30. mars 2012 15:50 - Sist endret 13. apr. 2012 10:20