Prøveforelesning: Roger Antonsen

cand.philol. Roger Antonsen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Applications of automated deduction

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 11. apr. 2012 11:33