Progresjonsrapportering

Fra og med 3 semester blir du innkalt til et årlig progresjonsmøte med en oppnevnt komite der også veilederne deltar deler av tiden.

3.semester rapportering er obligatorisk for alle som tar doktorgraden ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet.

Naturhistorisk museum har i tillegg innført 5.semester rapportering og fra og med 2014 også  7. og 9. semester rapport der det er nødvendig.

Om progresjonsmøtet

Møtet som tar ca. 1,5 time krever litt forberedelse og gir en fin anledning til å diskutere veivalg og eventuelle problemer. Se detaljerte retningsliner (engelsk).

Se rapporteringsskjema (word) som komiteen skal fylle ut.

Det forventes at kandidaten har forberedt en kort presentasjon av prosjektet (ca. 30 min.)

 

 

Publisert 4. juni 2015 14:08 - Sist endret 22. feb. 2017 14:10