Birkelandsenteret

Birkelandsenteret er UiO-IFEs felles material-energisatsing. Gjennom et nært faglig samarbeid vil UiO og IFE utvikle et innovativt og høyteknologisk forskningsmiljø i Osloregionen som kan bidra til at norsk næringsliv blir internasjonalt ledende innen energi- og miljøteknologi.

UiO og IFE vil være et nasjonalt tyngdepunkt når det gjelder naturvitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling. Partene har som målsetning at samarbeidet skal føre til økt innovasjon og kommersialisering, økt deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter samt bedre tilgang på forskningsinfrastruktur.

Birkelandsenteret ble etablert 30. september 2010.