Disputas: Kenneth Aamodt

M.Sc. Kenneth Aamodt ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: 

“Photon, π0 and η measurements in proton-proton collisions at √s = 7 TeV with the ALICE TPC at the LHC”

Kenneth Aamodt

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder Einar Sagstuen

Veileder

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 27. sep. 2011 08:22 - Sist endret 18. nov. 2013 14:01