Disputas: Paul Heinrich Michael Böttger

Diplom-Physiker Paul Heinrich Michael Böttger ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Thermoelectric properties of ZnSb.

 

Paul Heinrich Michael Böttger

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Gabi Schierning, University of Duisburg-Essen
  • Professor Steinar Raaen, NTNU
  • Professor Aasmund Sudbø, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Einar Sagstuen

Veileder

 

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 24. juni 2011 11:16 - Sist endret 29. okt. 2018 14:36