Disputas: Ruilin Zheng

Master of Engineering Ruilin Zheng ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Simulation and Microfabrication Development of Folded-Waveguide Slow-Wave Circuit for THz Traveling-Wave Tubes.

Ruilin Zheng

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Claudio Paoloni, University of Roma "Tor Vergeta", Italy
  • Dr. Stein Hollung, Norspace AS, Horten, Norway
  • Professor Terje Finstad, Universitetet i Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Johan Taftø

Veileder

  • Professor Xuyuan Chen
  • Professor Per Alfred Øhlckers

 

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 14. okt. 2011 12:30 - Sist endret 3. mars 2017 16:04