Disputas: Kristine Gulliksrud

Siv. ing. Kristine Gulliksrud ved OUS-Radiumhospitalet vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: DCE-MRI in assessment of the microenvironment and aggressiveness of human tumor xenografts.

Kristine Gulliksrud

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole

Veileder

  • Einar Rofstad

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 13. okt. 2011 11:16 - Sist endret 18. nov. 2013 14:03