Disputas: Josefine Helene Selj

Master i fysikk Josefine Helene Selj ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Porous Silicon for Light Management in Silicon Solar Cells.

Josefine Helene Selj

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Ekaterina Astrova, Ioffe Physical Technical Institute
  • Professor Hans Arwin,  Linkjöpings Universitet
  • Professor Andrej Kuznetsov, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole

Veileder

  • Erik Stensrud Marstein, Institutt for Energiteknikk
  • Sean- Erik Foss, Institutt for Energiteknikk
  • Professor Terje Finstad, Universitet i Oslo

 

Publisert 24. mars 2011 14:12 - Sist endret 29. aug. 2012 10:43