Disputas: Wei Sun

Master in Engineering Wei Sun ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Three dimensional MEMS capacitors

Wei Sun

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole

Veileder

  • Xuyuan Chen
  • Per Øhlckers

 

Publisert 8. mars 2011 15:19 - Sist endret 3. mars 2017 16:03