Disputas: Juha Suorsa

M.Sc. Juha Suorsa ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Conformal structures in quantum Hall liquids.

Juha Suorsa

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Kareljan Schoutens, University of Amsterdam
  • Professor Kåre Olaussen, NTNU
  • Professor Jan Olav Eeg, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jøran Moen

Veileder

 

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 8. juni 2011 13:27 - Sist endret 12. mai 2020 12:53