Disputas: Vishnukanthan Venkatachalapathy

M.Sc. Vishnukanthan Venkatachalapathy ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ZnO and ZnCdO metal organic vapor phase epitaxy: epitaxy, defects and band gap engineering.

Vishnukanthan Venkatachalapathy

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder Einar Sagstuen

Veileder

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 8. juni 2011 13:07 - Sist endret 18. nov. 2013 14:05