Disputas: Karsten Eilertsen

Cand Scient Karsten Eilertsen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Imaging the Beams Eye View in External Beam Radiotherapy: Geometric and Dosimetric Precision”

 

Karsten Eilertsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Mikael Karlsson, Umeå Universitet, Sverige
  • Dr. Hans de Boer, UMC Utrecht, Nederland
  • Professor Erik O. Pettersen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Jøran Idar Moen

Veileder

Sammendrag

I dette doktorgradsprosjektet utført ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, er det utviklet nye metoder for å bedre nøyaktigheten ved strålebehandling av kreft. De nye metodene sikrer at strålebuntene treffer kreftsvulsten med svært høy presisjon. En konsekvens av den bedrede presisjonen er at nødvendige sikkerhetsmarginer kan reduseres betydelig, fra tidligere typisk 5-10 mm til nå ned mot 1-2 mm. Den økte nøyaktigheten sikrer at hele kreftsvulsten får en jevnt høy stråledose slik at alle kreftcellene drepes samtidig som det friske vevet som ligger like inntil svulsten skånes. Dermed øker sjansene for at pasienten blir frisk med minst mulig bivirkninger av behandlingen.

Den økte nøyaktigheten oppnås ved å sammenligne digitale bilder laget før behandlingen med røntgenbilder som tas under behandlingen. Denne bildeanalysen gjøres ved hjelp av avanserte dataprogrammer utviklet som en del av doktorgradsarbeidet. I røntgenbildene som tas mens pasienten behandles, finner programmene automatisk posisjonen til deler av skjelettet. Deretter bestemmes en eventuell forskyvning av disse skjelettdelene i forhold til en ønsket beliggenhet. Den ønskede beliggenheten hentes fra bilder som ble laget i forbindelse med planlegging av behandlingen. På dette grunnlag kan en feil i plasseringen av pasienten oppdages og korrigeres. Disse skreddersydde programmene benyttes nå av behandlingspersonalet til å kontrollere at pasienten plasseres korrekt i forhold til strålebuntene ved hver eneste behandling. Den utviklede programvaren kan også brukes til å kontrollere at de strålingstette bladene som avgrenser strålebunten, både beveger seg og plasseres i henhold til planlagte posisjoner.

De nye metodene for å analysere bildene er i dag deler av en kommersiell programvare for kontroll og overvåkning av strålebehandling. Dette gjør metodene langt lettere tilgjengelig for daglig bruk i avdelinger som behandler kreftpasienter. Det er i dag vanlig å gjennomføre en slik bildeveiledet kontroll ved hver eneste behandling, mens det tidligere var mer vanlig med én til to slike kontroller i løpet av en serie på 10 til 35 enkeltbehandlinger.

Arbeidet har fått støtte fra Kreftforeningen. Veiledere har vært professor Arne Skretting og professor Einar Sagstuen.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 12. okt. 2012 09:33 - Sist endret 5. juni 2020 14:50