Disputas: Gustav Ragnar Jansen

M.Sc. Gustav Ragnar Jansen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Coupled-cluster theory for open-shell nuclei”

 

Gustav Ragnar Jansen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Marek Ploszajczak, Grand Accélérateur National d'lons Lourds (GANIL), France
  • Associate Professor Scott Bogner, Michigan State Univeristy, East Lansing, Michigan, USA
  • Professor Trine S. Tveter, Department of Physics, University of Oslo, Norway

Veileder

Leder av disputasen

Sammendrag

Hvorfor er elementene i universet stabile? Dette spørsmålet er motivasjonen bak en ny doktorgradsavhandling der Gustav R. Jansen, ved hjelp av en av verdens raskeste superdatamaskiner, simulerer eksotiske atomkjerner med veldig kort levetid. De nye numeriske metodene som introduseres, fyller hull i verktøykassen som brukes til å beskrive atomkjerner fra første prinsipp.

I mer enn 50 år har skallmodellen dominert vår tankemåte om atomkjerner. Den forklarer atomkjernene med et «magisk» antall protoner og nøytroner, med en enkel modell der partiklene organiseres i skall med gitte energinivåer. Når et skall er fyllt opp, er kjernen spesielt stabil og kalles en «magisk» kjerne.

Denne modellen fungerer veldig godt for de stabile kjernene vi finner i naturen, men utfordres for eksotiske atomkjerner med kort levetid. Nye eksperimenter og simuleringer på noen av verdens raskeste superdatamaskiner viser store strukturelle endringer i disse systemene.

Gustav R. Jansen viser i sin avhandling hvilke elementer som må inkluderes for å forstå disse endringene i en serie av oksygen og kalsium kjerner med forskjellig antall nøytroner. Viktige strukturelle egenskaper forklares for første gang med en «ab initio» metode, der det kun er antatt at protoner og nøytroner er de relevante partiklene i systemet. Den sterke kjernekraften som virker mellom protoner og nøytroner er spesielt komplisert og store regneressurser er nødvendig for å foreta slike beregninger. Beregningene i denne avhandlingen er foretatt på superdatamaskinen Jaguar ved Oak Ridge National Lab og Titan ved Universitetet i Oslo.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. aug. 2012 13:21 - Sist endret 8. nov. 2019 14:12