Disputas: Yngve Inntjore Levinsen

M.Sc. Yngve Inntjore Levinsen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Machine Induced Experimental Background Conditions in the LHC”

 

Yngve Inntjore Levinsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Veileder

Sammendrag

Kandidaten har hatt som primærmål å få et totalt overblikk over kildene til såkalt «maskin-indusert bakgrunnsstråling» i verdens største partikkel-akselerator, LHC, ved Europeisk Senter for Kjerneforskning (CERN).

Bakgrunnsstråling er en vesentlig begrensende faktor for datakvaliteten som kan oppnås, og kan i værste fall medføre at hele eller deler av detektorene må slås av. Det er derfor viktig å ha en bred og god forståelse av hvor dette kommer fra, og hva som eventuelt kan gjøres dersom det blir for mye bakgrunnsstråling.

I løpet av doktorgraden har flere kilder til støy blitt studert enten av kandidaten selv og/eller i samarbeid med andre grupper ved CERN. Vi har identifisert hvilke kilder som bidrar mest under forskjellige operasjonelle konfigurasjoner. Vi har analysert nåværende situasjon, og gjort estimater for fremtiden hvor energi og antall partikler i strålen vil økes videre. Et hovedfokus i oppgaven har vært å diskutere nominelle parametre, noe som er planlagt fra ca. 2014-15 og utover.

Det er på generelt grunnlag ønskelig å begrense bakgrunnsstrålingen så mye som mulig for å forbedre datakvaliteten. Dermed vil det alltid være interesse for forbedringer, uavhengig av om støy bidrar til operasjonelle problemer. Kandidaten har gjennom sitt arbeid lagt til rette for at man lettere kan identifisere hvordan dette kan gjøres på en mest mulig hensiktsmessig måte.

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. sep. 2012 12:47 - Sist endret 29. okt. 2018 11:17