Disputas: Trygve Tveiterås Mongstad

M-Sc. Trygve Tveiterås Mongstad ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “Thin film metal hydrides for solar energy applications”

 

Trygve Tveiterås Mongstad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Aline Rougier, Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France

  • Dr. Björgvin Hjörvarsson, Uppsala University, Sweeden

  • Dr. Arne Olsen, The University of Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Jøran Idar Moen

Veileder

  • Dr. Smagul Zh. Karazhanov
  • Associate Professor Charlotte Platzer-Björkman
  • Professor Bjørn C. Hauback

Sammendrag

Trygve Mongstad viser i sin doktoravhandling at en klasse av materialer kalt metallhydrider kan egne seg for utvikling av ny teknologi innen solenergi. Siden disse materialene tidligere har vært forsket på med tanke på helt andre anvendelser, representerer dette er en ny retning innen materialteknologi.

Ny teknologi for solceller:

I et eksperimentelt studium har Mongstad vist at materialet magnesium-nikkel-hydrid kan egne seg for å fremstille solceller. Solceller basert på dette materialet kan i fremtiden kanskje produsere billigere elektrisitet enn dagens teknologi, og kan gi en dramatisk reduksjon i materialforbruk i forhold til dagens silisium-baserte solceller. Resultatene er lovende, med det gjenstår mye forskningsarbeid for å demonstrere teknologien i en fungerende solcelle.

Nytt materiale kan redusere solinnstråling i bygninger:

Et annet materiale, yttrium-hydrid, har vist seg å ha en fascinerende egenskap – det blir mørkere når det utsettes for direkte lys. Materialer med denne egenskapen kalles fotokromiske. Det finnes relativt få materialer som viser denne egenskapen.  Slike materialer kan for eksempel benyttes i vinduer i områder med høy ute-temperatur om dagen. Vinduer med fotokromiske belegg kan redusere uønsket innstråling av varme og lys fra sola. Slik kan energiforbruk og kostnader knyttet til luft-avkjøling i bygninger reduseres drastisk.

Ny metode for fremstilling:

Mongstad har i sitt arbeid fokusert på en lite anvendt metode for å lage tynne belegg – eller sjikt – av metallhydrider, og undersøkt egenskapene til disse belegg med tanke på utnyttelse i solenergi. Metoden som har vært benyttet er basert på å legge metall-atomer direkte på en overflate, i et miljø som inneholder uttynnet hydrogen-gass. Slik har han klart å lage metallhydridbelegg direkte, i motsetning til tidligere hvor man har vært nødt til å reagere ferdige metall-belegg med hydrogen i etterkant. Bruken av denne alternative metoden har gitt et nytt perspektiv på de aktuelle materialene.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 24. aug. 2012 09:20 - Sist endret 5. juni 2020 14:52