Disputas: Guangmin Ouyang

M.Sc. Guangmin Ouyang ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Hybrid Integrated Components for Optical Display systems – Electroactive Polymer Based Micro-Opto-Electro-Mechanical Actuators”

 

Guangmin Ouyang

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Federico Carpi, Queen Mary University of London, UK
  • Forsker Adriana Lapadatu, Sensonor Technologies, Norge
  • Professor Aasmund Sudbø, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen

Veileder

  • Professor Xuyuan Chen
  • Professor Kaiying Wang
  • Professor II Per Øhlckers

Sammendrag

Ved å bruker elektroaktiv polymerteknologi og mikroelektromekanisk systemteknologi (MEMS teknologi), har vi med suksess utviklet en polymerbasert mikro-modulator som undertrykker prikkmønsterstøy (speckle støy), som er en av de største hindringene for lasergenererte bildefremvisere som prosjektører og bildeskjermer, til et akseptabelt nivå. Denne forskningen vil fremme industrialiseringen av laserbaserte bildefremvisere som gir enestående bildekvalitet, i forbrukerelektronikk-markedet som erstatning for dagens prosjektører og TVer. Et elektroaktiv polymer er et mykt materiale som deformeres når det utsettes for et elektriske felt. Ved å endre dets mikrostruktur klarte vi å justere dets fysiske egenskaper som f.eks følsomhet og deformerbarhet til ønsket oppførsel. Teknikker som ble brukt for å endre materialegenskapene inkluderte polymerkjede modifikasjon, svelleteknikker og innblanding av spesielle nanopartikler. Denne elektroaktive polymer med kunstig tilpassete egenskaper ble brukt til fremstilling av mikro-modulatorer. Ved å bruke MEMS teknologi, får modulatoren en størrelse som er mindre enn en mynt, og som i sin interne strukturer har dimensjoner som er ca 1/20 av diameteren på et menneskehår. Den kompakte størrelsen til modulatoren gir mange fortrinn som f.eks. enkel systemintegrering, lavt effektforbruk, lav vekt, lav kostnad, etc.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 12. sep. 2012 10:25 - Sist endret 29. okt. 2018 14:02