Disputas: Atle Jorstad Qviller

M.Sc. Atle Jorstad Qviller ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “Magneto-optical investigation of complex flux dynamics in superconductors”

 

Atle Jorstad Qviller

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Ass. Professor Rinke J. Wijngaarden, VU University Amsterdam
  • Professor Farkhad G. Aliev, Universidad Autónoma de Madrid
  • Professor Michael Baziljevich, Department of Physics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen

Veileder

  • Professor Tom Henning Johansen
  • Vitaliy Yurchenko

Sammendrag

Avhandlingen baserer seg på bruk av en teknikk for å visualisere magnetfelt, nemlig magneto-optisk avbildning, som igjen utnytter Faraday-effekten: Visse krystaller roterer polarisasjonen i lys når de utsettes for et magnetfelt. Dette kan man bruke til å lage et mikroskop som ”ser” magnetiske felter.

I type-II superledere er magnetiske felter kvantisert - man kan ”se” at flukslinjene er adskilte med tilstrekkelig forstørrelse. Hovedtemaet i avhandlingen er studiet av hopp av bunter av magnetiske flukslinjer i en spesiell type superleder som er grodd slik at den får endimensjonale kanaler. Dette materialet (YBCO) er en velkjent høytemperatursuperleder, men man har i liten grad sett flukshopp i det tidligere. I avhandlingen vises det at disse flukshoppene er forskjellige fra flukshopp sett i de fleste andre superledere (såkalt termomagnetisk ustabilitet). Når man betrakter størrelsesfordelingen til hoppene, har den faktisk mer til felles med ras i hauger av ris eller sand.   

Andre forhold som er undersøkt er temperaturstabiliteten til superledende tynnfilmer av niobnitrid (NbN), avbildning av en ny type høytemperatursuperledere (et såkalt pniktid) og studier av forbedret strømoverføringskapasitet i YBCO som er grodd på nanopartikler av gull.

Hopp av flukslinjer i superledere er interessante fra et teoretisk synspunkt, men et problem i praktiske anvendelser, da de fører til støy eller i verste fall ødeleggelse. Å forstå disse effektene slik at man kan unngå dem er derfor av stor interesse. Magneto-optisk avbildning av superledere er også svært relevant for å kunne se defekter, analysere materialkvalitet og studere strømoverføringskapasiteten til superledere i anvendelser. Fysikken som er studert i avhandlingen er dermed interessant både som grunnforskning og for praktisk anvendelse av superledere.  

Arbeidet er utført ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo i tidsperioden 1.1.2008 til 14.03.2012.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 8. juni 2012 10:28 - Sist endret 5. juni 2020 14:54