Disputas: Torquil M. Sørensen

Cand. Scient. Torquil M. Sørensen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

“Stochastic methods in physics”.

 

Torquil M. Sørensen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Førsteamanuensis Helge Balk

Veileder

Sammendrag

Torquil Macdonald Sørensen har som stipendiat ved Centre of Mathematics for Applications ved Universitetet i Oslo arbeidet med matematisk og numerisk beskrivelse av fysiske fenomener som den sterke kjernekraften og superfluiditet ved lave temperaturer. Den moderne forståelsen av slikt hviler på fundamentale fysiske teorier som kvantemekanikk, relativitetsteori og kvantefeltteori.

Den sterke kjernekraften, som binder sammen atomkjernene, beskrives av  kvantefelt. For å muliggjøre numerisk simulering må man tilnærme den kontinuerlige romtiden med noe endelig som datamaskiner kan håndtere. Dette arbeidet inkluderer en ny numerisk metode for dette ved hjelp av geometriske tetraedre. Simuleringen er relevant i forhold til eksperimentell høyenergifysikk som pågår ved partikkelakseleratoren LHC i Cern.

De aktuelle numeriske metodene baseres på bruk av tilsynelatende tilfeldige tallrekker som genereres av deterministiske algoritmer. En ny algoritme for produksjon av slike tallrekker blir studert, med mulighet for vidstrakte anvendelser, f.eks. innen numerisk simulering av fysikk, kjemi og finans.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 16. mars 2012 09:36 - Sist endret 13. okt. 2016 13:56