Disputas: Tord Hompland

M.Sc. Tord Hompland vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: “Functional Magnetic Resonance Imaging of the Microenvironment and Microenvironment-Associated Metastatic Potential of Tumors” ved Fysisk institutt.

 

Tord Hompland

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas


Sammendrag

Tord Hompland har i sin doktorgradsavhandling undersøkt om funksjonell magnetisk resonans avbildning (MRI) kan brukes til å gi informasjon om oksygennivå og væsketrykk i kreftsvulster og hvordan disse egenskapene påvirker spredningsevnen til svulsten. Kreftsvulster med lavt oksygennivå og høyt væsketrykk responderer dårlig på kreftbehandlinger som stråleterapi og kjemoterapi og er ansett som viktige prognostiske faktorer. Det er defor et stort behov for en metode som kan avbilde disse egenskapene til kreftsvulstene.

Studiene viser at diffusjonsvektet MR (DW-MRI) kan gi informasjon om både væsketrykk og oksygennivå. Det ble funnet at tumorer med høy celletetthet eller høy bindevevsfraksjon har lav diffusion (målt med DW-MRI), lavt oksygennivå og høyt væsketrykk. Det ble også funnet at disse kreftsvulstene  har stor sansynlighet for å spre seg til andre organer.

Ved å bruke kontrastmiddel med forskjellige størrelser i dynamisk kontrastforsterket MR (DCE-MRI) har Hompland og hans kollegaer vist at man kan få informasjon om både oksygennivå og væsketrykk i kreftsvulster. Små kontrastmidler gir informasjon om oxygennivå og store kontrastmidler gir informasjon om væsketrykk.

Hompland og hans kollegaer har også utviklet en ny matematisk modell for analyse av DCE-MRI data. Ved hjelp av denne modellen kan hastigheten til væskestrømmen ut av tumor ved tumors overflate beregnes. Studiene viser at denne hastighetsparameteren gir informasjon om væsketrykk i tumorvev og spredningsevnen til kreftsvulster. Denne modellen virker svært lovende. Metoden ble også benyttet i studier av pasienter med livmorhalskreft hvor det ble bekreftet at metoden gir viktig informasjon om spredningsevnen til disse kreftsvulstene.

Arbeidet som er utført i Homplands doktorgrad kan bidra til at man i fremtiden kan gi pasienter en mer nøyaktig prognose, og tilby individuelt tilpasset behandling.

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 31. okt. 2013 10:35 - Sist endret 30. nov. 2015 14:42