Disputas: Henrik Mauroy

M. Sc. Henrik Mauroy ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “Functional polymers with embedded nanoparticles”

 

Henrik Mauroy

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Førsteamanuensis Helge Balk

Veileder

  • Professor Kenneth D. Knudsen
  • Prosessor Geir Helgesen

Sammendrag

I dagens samfunn omgås vi plastmaterialer hver dag. Disse enestående materialene er laget av polymerer som består av lange kjeder med atomer, der kjedene ordner seg innbyrdes omtrent som nykokt spaghetti. Ved å blande polymerer med små mengder nanopartikler av leire fås nanokompositter som har drastisk endrede egenskaper enn de rene materialene hver for seg. I denne avhandlingen undersøkte vi tre forskjellige typer nanokompositter basert på tre forskjellige polymerer, for å få en mer grunnleggende forståelse av hvordan leirenanopartikler påvirker egenskapene til nanokompositten.

En av problemstillingene våre var å se om det var mulig å endre de mekaniske egenskapene ved å ordne nanopartiklene inn i et bestemt mønster. Ved hjelp av elektriske felt ble nanopartiklene under syntesen opplinjert i kjedeliknende stukturer, som strakk seg gjennom hele kompositten.  Når disse kjedene ble sterke nok fikk vi en forsterkning av de mekaniske egenskapene ved kompresjon parallelt med kjedene. Denne effekten kan tenkes å være analog til hvordan armeringsjern forsterker betong. I to andre studier fant vi en klar sammenheng mellom overflateladningen til leiren som ble brukt og de termiske og mekaniske egenskapene til komposittene. Ved å bruke leire med moderat overflateladning kan komposittene lages sterkere og mer motstandsdyktige mot varme.


I tillegg til komposittstudiene over har vi også funnet og beskrevet en mekanisme for spontan faseseparering av polymeren PNIPAAM(*) når den sammen med leirenanopartikler blir utsatt for oksygen under dannelse av polymerkjeder. Mekanismen produserer og separerer ut leirepartikler dekket med korte polymerkjeder, såkalte nanobørster. Dette er en ny metode for å produsere og isolere slike nanopartikler, som kan ha interessante anvendelser.

(*) Poly(N-isopropylacrylamide)

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 20. sep. 2013 09:04 - Sist endret 8. nov. 2019 14:14