Disputas: Sergey Shinkevich

Candidate of Science in Physics and Mathematics Sergey Shinkevich ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Quantum Magnetism at High Resolution"

 

Sergey Shinkevich

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veileder

Sammendrag

Utvikling av eksperimentelle høyoppløsningsmetoder i materialfysikk muliggjør nå undersøkelser av ultraraske magnetiske fenomener på atomnivå.  Noen av disse fenomenene utfordrer vår forståelse, og kan muligens spille en rolle i morgendagens teknologi.

For å følge opp disse eksperimentelle framgangene, og for å guide framtidige eksperimenter, er det viktig med en detaljert teoretisk forståelse av magnetisme på små tids- og lengdeskalaer.

Målet med forskningen i denne avhandlingen er å gi teoretiske prediksjoner for magnetiske fenomener som kan være innen rekkevidde for nye høyoppløsnings-eksperimenter i de nærmeste årene.

Hovedfokuset i avhandlingen er på magnetiske Bloch-svingninger i det endimensjonale ferromagnetiske materialet Koboltklorid, dihydrat (CoCl2 • 2H2O). Magnetiske Bloch-svingninger er veldig raske magnetiserings-svingninger, (~100 GHz), der frekvensen kan justeres med et eksternt magnetisk felt. Ingen har imidlertid observert disse ennå. Avhandlingen tar for seg kvantitativt hvordan magnetiske Bloch-svingninger kan genereres ved hjelp av lasere ved lave temperaturer, og også om hvordan disse kan detekteres, mer indirekte, i nøytronspredningseksperimenter.

I tillegg til de ultraraske fenomenene omhandler avhandlingen også magnetiske fenomener på atomær lengdeskala. Spesielt presenteres og diskuteres analytiske uttrykk for det romlige magnetiseringsmønsteret rundt urenheter i kvante-antiferromagneter.

Det er å håpe at de teoretiske resultatene som presenteres i denne avhandlingen blir verifisert eksperimentelt om ikke altfor lang tid, og at resultatene viser seg å være nyttige.

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 22. nov. 2013 09:40 - Sist endret 22. nov. 2013 09:45