Disputas: Gustav Baardsen

Master of Science in Technology Gustav Baardsen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Coupled-cluster theory for infinite matter"

 

Gustav Baardsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Førsteamanuensis Helge Balk

Veileder

Sammendrag

Atomkjerner, nøytronstjerner og metalloksid-halvleder-grenseflater, som forekommer i elektronikkomponenter, er eksempler på systemer hvor mange partikler av samme type vekselvirker med hverandre. I disse systemene er partiklene så tettpakket at det er nødvendig å bruke kvantemekanikkens lover for å kunne gi en realistisk beskrivelse av fysikken. De matematiske likningene som beskriver disse systemene kan kun løses tilnærmelsesvis. I denne doktorgraden viser vi hvordan den såkalte coupled-cluster -metoden, som er et velprøvd verktøy for å  studere molekyler og atomkjerner, kan brukes til å modellere både nøytronstjerner og elektroner som befinner seg på metalloksid-halvleder-grenseflater. Nøytronmaterie og symmetrisk kjernematerie er blant annet viktige komponenter i modeller for nøytronstjerner. Vår coupled-cluster -tilnærming gir energi-tetthetslikninger for nøytronmaterie og symmetrisk kjernematerie som er i samsvar med resultater fra regninger med andre teoretiske metoder som brukes for å studere kvantemekaniske mangepartikkelsystemer. Vi viser også at sterke korrelasjoner mellom elektroner i todimensjonale periodiske systemer, som for eksempel metalloksid-halvleder-grenseflater, medfører høye krav til tilnærminga som brukes i coupled-cluster -regningene. De matematiske beregningene ble utført på superdatamaskinen Abel, som befinner seg ved Universitet i Oslo. Forskningen som presenteres i denne doktorgraden ville ikke vært mulig uten tilsvarende ressurser for tunge regneoperasjoner.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 19. aug. 2014 08:48 - Sist endret 22. aug. 2014 10:30