Disputas: Berit Synnøve Haug

Master of Philosophy Berit Synnøve Haug ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting"

 

Berit Synnøve Haug

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Wynne Harlen, University of Bristol, Storbritannia
  • Professor Per-Olof Wickman, Stockholm University, Sverige
  • Dr. Rolf Vegar Olsen, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Jøran I. Moen, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Marianne Ødegaard, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Ellen Karoline Henriksen, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lærere er ansett som en viktig faktor for elevens læring, og etter- og videreutdanning av lærere er et stort satsningsområde for dagens regjering. Denne studien viser at etter- og videreutdanningskurs i naturfag må fokusere på mer enn bare å øke læreres naturfaglige kunnskap, like viktig er fokuset på hvordan fagstoffet undervises i klasserommet. Studien følger undervisningen til seks barneskolelærere som var deltakere på et etterutdanningskurs i naturfag. Som del av kurset prøvde lærerne ut et detaljert undervisningsprogram som integrerer utforskende naturfag og grunnleggende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter. Det er denne utprøvingen i lærernes egne klasserom som danner grunnlaget for studien.

Målet for studien er å forstå hvordan det å integrere grunnleggende språkferdigheter og utforskende naturfag kan støtte lærernes arbeid med å fremme elevenes naturfaglige forståelse. Funn fra studien viser at det å følge det integrerte undervisningsopplegget er en viktig støtte for lærere som underviser naturfag på barneskolen. Samtidig avdekkes et behov for ekstra støttestrukturer. En utfordring relatert til undervisningen er å bruke nok tid på å engasjere elevene i diskusjoner med utgangspunkt i den naturfaglige utforskingen. For å fremme elevenes læring må elevene oppfordres og hjelpes til å ta i bruk naturfaglige begreper. Videre må lærerne legge til rette for at elevene kobler ny og kjent kunnskap på en måte som gir mening for elevene og styrker deres naturfaglige forståelse.

Fokuset på hva som foregår i naturfagsklasserommet er viktig. Det å kartlegge utfordringer lærere møter på i undervisningen gjør at etter- og videreutdanningskurs, og også lærerutdanningen, kan tilrettelegge sin undervisning av lærere. I tillegg bidrar denne type forskning til å identifisere og videreføre evidensbaserte eksempler på god undervisningspraksis i naturfag.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 28. mai 2014 09:33 - Sist endret 5. juni 2020 15:04