Disputas: Jeffrey Morgan Holmes

M.Sc. Jeffrey Morgan Holmes ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "The Protonics project: distributed observations of auroral dayside Doppler-shifted hydrogen emissions"

 

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Michael J. Kosch, Lancaster University, Storbritannia
  • Professor Torsten K. Aslaksen, Universitetet i Tromsø
  • Professor Per Even Sandholt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eli O. Hole

Veileder

  • Professor Dag Arne Lorentzen
  • Professor Fred Sigernes
  • Professor Jøran Idar Moen

Sammendrag

Spektrometermålinger av nordlys over Svalbard viser at variasjonen i energien til de positivt ladde partiklene (protonene) som skaper nordlyset i området kalt polarkløften, kan beregnes fra den såkalte dopplerprofilen til hydrogen-nordlys observert fra minst to forskjellige målestasjoner. Studiet viser også at plutselige intensiveringer av nordlysets styrke som forflytter seg langt nordlysovalen og som oppstår som følge av sjokkbølger i solvinden, kan relateres til oscillasjoner i det vertikale strømsystemet og dobbelpulsasjoner i hydrogen-nordlyset.

An observational project using spectrometers on Svalbard has shown that the variation of auroral proton energy in the cusp can be tracked by observing the spectral Doppler profile of auroral hydrogen emissions from a minimum of two observation locations.  In addition, sudden auroral brightening that propagates along the auroral oval owing to shocks in the solar wind is associated with oscillating field-aligned current systems and double pulses in hydrogen aurora.

The dayside aurora, the portion of the auroral oval facing the Sun, is historically less studied and less well understood than the nightside counterpart.  The Protonics project is an effort to further understand the importance of precipitating protons in the dayside aurora, and how such insights advance current knowledge of the coupling between the solar wind, magnetosphere, and ionosphere.  Svalbard is an excellent place to make ground-based spectroscopic observations of the dayside aurora, given its long periods of winter darkness.  Also, Svalbard’s location relative to the geomagnetic north pole places it underneath the magnetospheric cusp, a region where solar wind particles can easily precipitate into the atmosphere and create dayside aurora.  Spectroscopic data used in the study were obtained at Ny-Ålesund and both Nordlysstasjonen (The Auroral Station) and the Kjell Henriksen Observatory near Longyearbyen.

Jeffrey Holmes received a bachelor of science in physics from the University of Texas at Austin in 1998, and a master of science in space physics from the University of Alaska Fairbanks in 2004. He is a Texas native.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 18. aug. 2014 12:50 - Sist endret 5. juni 2020 15:06