Disputas: Reidar Lunde Lillestøl

M. Sc. Reidar Lunde Lillestøl ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Collective effects and experimental verification of the CLIC drive beam and decelerator"

 

Reidar Lunde Lillestøl

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Clas Persson, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Kandidaten har sett på gjennomførbarheten for noen aspekter ved det som kan bli neste generasjons partikkelakselerator – The Compact Linear Collider (CLIC). CLIC vil være en høyenergi-partikkelknuser der elektroner (og deres antipartikkel positroner) kan kollidere i en lineær partikkelakselerator på opptil 48 km.

Arbeidet er utført ved forskningssenteret CERN (europeisk senter for partikkelfysikk) i Geneve. En stor del av oppgaven omhandler «CLIC Test Facility» på CERN, der kandidaten har jobbet med energiuttrekning fra en elektronstråle. En høyenergetisk elektronstråle sendes her gjennom en serie med såkalte «Power Extraction and Transfer Structures» (PETS), og mye av energien konverteres til et kraftig elektromagnetisk felt.

Ved hjelp av 13 PETS-strukturer har en total effekt på opptil 690 MW blitt produsert og målt. Disse resultatene sammenliknes med teoretiske formler og med resultater fra databeregninger. Det blir også rapportert om noen av strålens egenskaper etter energiuttrekningen.

En annen del av arbeidet omhandler såkalt «space charge». Siden elektronstrålen inneholder partikler med samme elektriske ladning, vil partiklene frastøte hverandre over tid. Denne effekten har blitt studert for CLIC, og for å kunne analysere dette har kandidaten selv utviklet et simuleringsverktøy for datamaskiner. De fysiske modellene som ligger til grunn for dette verktøyet, samt hvordan space charge påvirker CLIC-strålen, blir presentert.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 27. okt. 2014 14:51 - Sist endret 30. okt. 2014 10:38