Disputas: Lars Tore Gyland Mikalsen

M. Sc. Lars Tore Gyland Mikalsen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Solid Tumour Vascular Quantification: A Histopathology Study of Tumour Endothelium"

 

Lars Tore Gyland Mikalsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Frits Alan Thorsen, Universitetet i Bergen
  • Professor Ole Didrik Lærum, University of Copenhagen, Danmark
  • Professor Eli Olaug Hole, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jøran I. Moen, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Dag Rune Olsen, UiO/UiB
  • Professor Erik O Pettersen, UiO

Sammendrag

Utfallet av kreftsykdom er i stor grad avhengig av hvorvidt pasienten utvikler sykdom med spredning. Selv om en operasjon av en brystkreftpasient uten spredning er vellykket, vil en del pasienter oppleve at kreften kommer tilbake som spredning til andre steder i kroppen, også flere år etter en tilsynelatende vellykket behandling. For å si noe om risikoen for tilbakefall brukes ulike prognostiske teknikker. Pasienter med økt risiko vil da kunne få tettere oppfølging over lengre tid, eller en kraftigere behandling med økt bruk av cellegift.

Denne studien har undersøkt sammenhengen mellom fordeling og utseende på blodårer i ut-opererte svulster, med hvordan det har gått med pasientene de neste ti årene. Funnene viser at størrelsen og fasongen til blodårene kan forutsi risiko for tilbakefall med spredning i brystkreft. Det har fra tidligere vært kjent at en høy tetthet av blodårer bidrar til økt risiko. Effekten har imidlertid ikke vært stor nok til at dette benyttes i den rutinemessige pasientbehandlingen.

De nye funnene styrker sammenhengen mellom blodårene i tumor og metastasering. Det er også funnet nye sammenhenger mellom utseendet på årene, samt deres beliggenhet i forhold til kreftcellene i svulsten, og etablerte prognostiske markører (vaskulær invasjon og mikrometastaser i benmarg), der kombinasjonen av disse med informasjon om blodårene gir en spesielt sterk evne til å forutsi risiko for undergrupper av pasienter. Til slutt er det også undersøkt hvordan vaskulariseringen påvirkes av hormon-deprivasjons terapi i en dyremodell av prostatakreft, og hvilke sammenhenger som finnes med MRI-målinger gjort før operasjonen.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 29. aug. 2014 14:41 - Sist endret 5. juni 2020 15:07