Disputas: Bernt Jørgen Nordbotten

Master of Science Bernt Jørgen Nordbotten ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Advances in Bioimpedance Technology"

 

Bernt Jørgen Nordbotten

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Mart Min, Department of Electronics, Tallinn University of Technology, Estonia
  • Senior Scientist, Frode Strisland, Sintef IKT, Department of Instrumentation, Norway
  • Associate Professor Helge Balk, Department of Physics, University of Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Ørjan Grøttem Martinsen, Universitetet i Oslo
  • Christian Tronstad, Oslo Universitetssykehus

Sammendrag

I sitt doktorgradsarbeid har Bernt Jørgen Nordbotten arbeidet med forskning og utvikling innen bioimpedans, da spesielt innenfor områdene elektrodesystemer, elektrodeegenskaper og bioimpedansmodeller. Bioimpedans omhandler biomaterialers motstand mot en påtrykt vekselstrøm, og bioimpedansmålinger på mennesker kan for eksempel gi verdifull informasjon om helsetilstand.

I et av delarbeidene har det blitt utviklet en helt ny teknologi for rask lokalisering av blodårer. Basert på flere nålelektroder som blir stukket gjennom huden kan det lages et bilde av blodårenes plassering. Dette gir da rask tilgang på blodårene uten at det nødvendigvis trengs en kirurg for injisering av en type kjølevæske for nedkjøling av pasienten, noe som øker sjansen for å overleve hjertestansen. Denne teknologien kan gjøres portabel og kan medbringes i ambulanser.

Defibrillatorer har ofte mulighet til å måle respirasjon. I et av delarbeidene har det blitt sett på hvordan respirasjonssensitiviteten kan økes ved å bruke en fire-elektrodekonfigurasjon istedenfor en to-elektrodekonfigurasjon. Det har blitt vist at sensitiviteten for respirasjon kan bli økt betydelig, og dette er teknologi som kan implementeres i neste generasjons defibrillatorer.

Ved bruk av bioimpedansmodeller kan de elektriske egenskapene til vev ofte simuleres. Ved å bruke modeller basert på Cole-likningen og Kramers-Kronig-relasjoner, er det i et av delarbeidene sett på hvordan fasevinkelen kan estimeres ut fra impedansmodulusen. Denne teknologien gjør det mulig å bygge portable og rimelige instrumenter for bioimpedansmålinger, og metoden har også et stort anvendelsesområde innenfor analyse av kroppssammensetning.

Ved måling av svetteaktivitet er det vanlig å bruke lave frekvenser. Ulempen ved å bruke lave frekvenser er at hyppigheten av målingene kan bli for lav til å måle de raskere endringene i svetteaktivitet. I et av delarbeidene er det derfor sett på hvordan bioimpedansmodeller kan brukes for å muliggjøre målinger på høye frekvenser, for så å ekstrapolere til lavere frekvenser. Dette har flere fordeler som raskere målinger, høyere hyppighet av målinger og minimering av påvirkning fra elektrodepolarisasjon.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 24. apr. 2014 10:25 - Sist endret 28. apr. 2014 12:58