Disputas: Teresa Lynne Palmer

M.Sc. Teresa Lynne Palmer ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Heavy Meson Decays with Soft Gluon Effects"

 

Teresa Lynne Palmer

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Luis Oliver, Université de Paris-Sud, Frankrike
  • Dr. Blaženka Melić, Institut Rudjer Bošković, Kroatia
  • Professor Are Raklev, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Jøran I. Moen, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Jan Olav Eeg, Universitetet i Oslo
  • Professor Farid Ould-Saada, Universitetet i Oslo
     

Sammendrag

Doktorgradsarbeidet omhandler beregninger av hvor hyppig elementærpartikler av typen mesoner omdannes til andre partikkeltyper. Slike prosesser er målt ved forskingslaboratoriene CERN, BABAR og BELLE, hvor det er funnet høyere omdannelsesrater enn forventet basert på tidligere beregninger. Det nye bidraget i doktorgradsarbeidet er bruken av såkalt effektiv feltteori som  muliggjør beregninger der også lavenergetiske gluoner er inkludert, da disse er viktige bidragytere som påvirker ratene.

Beregningsresultatene viste bedre samsvar med målingene, og dette impliserer at den såkalte standardmodellen for elementærpartikler fortsatt står ved lag.

The dissertation is a study of heavy meson decays, where the CERN, BABAR and BELLE measurements of the decay rates are higher than expected based on previous calculations. Specifically, the decays of D and B mesons to light mesons were calculated using  quark models, which are based on effective field theories. It was found that soft gluon effects and the gluon fusion mechanism within the standard model can account for the high rate of decay of D mesons to eta prime mesons and the decay of B-mesons to pions. The standard model can therefore account for the observed effects.

While the Standard Model of particle physics is very well understood, calculations of heavy B and D meson decays can be problematic. The decays of heavy mesons to light mesons involve both the strong and electroweak forces, and they proceed at the low energy range. In Quantum Chromodynamics (the theory for the strong force), a direct calculation  from first principles using perturbation techniques cannot be done at low energies.  It is therefore necessary to use other methods. In this work, chiral quark models were used to calculate the strong force effects, and this approach allows for the inclusion of soft (low energy) gluons, which can have a significant contribution to some of the decay modes of the B and D mesons.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 29. apr. 2014 10:15 - Sist endret 5. juni 2020 15:07