Disputas: Vegard Lundby Rekaa

Master of Science Vegard Lundby Rekaa ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Numerical Simulations of Kinetic Plasmas"

 

Vegard Lundby Rekaa

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Gasser av elektriske ladninger, også kjent som plasma, er rike på spennende fenomener, og inneholder bl.a. flere titalls forskjellige bølgemoder sammenlignet med 'kun' trykkbølger i nøytrale gasser.  Flere plasmafenomener har vist seg å være nyttige i hverdagen og ellers: hele 99% av den kjente materien i verdensrommet er nettopp i en plasmatilstand og stadig flere nye oppfinnelser benytter seg av plasmateknologi. En grundig forståelse av fenomener i plasma har potensiale til å løse verdens framtidige energiproblemer én gang for alle, og ikke minst gi nøkkelen til flere av de store ubesvarte spørsmålene om vår plass i verdensrommet.

I min doktorgrad har jeg funnet hvordan bølger som beveger seg gjennom et plasma kobler med gasspartiklene, hvordan de oppnår en felles resonans mellom  elektromagnetiske felter og plasmapartiklene.  Jeg har også studert hvordan man med hjelp av skarpe forskjeller i partikkeltetthet kan akselerere plasmapartiklene. Overgangen til et plasma som er dominert av kollisjoner mellom plasmapartikler er også studert, der mine resultater viser hvordan de klassiske modellene må tilpasses for å være gyldige også i kollisjonsdominerte plasma. Akselerasjon av plasmapartikler i verdensrommets egne Tsunamier, magnetosoniske sjokk bølger, er også studert i gassrester av døde stjerner (supernovaer). Her fant jeg at selv noe så grunnleggende enkelt som blandingsforholdet mellom de forskjellige stoffene kan bidra til økt kosmisk stråling på Jorda.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 27. mai 2014 09:44