Disputas: Lene Norderhaug Drøsdal

M.Sc. Lene Norderhaug Drøsdal ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "LHC Injection Beam Quality During LHC Run I"

 

Lene Norderhaug Drøsdal

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Førsteamanuensis Helge Balk, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Steinar Stapnes, UiO/CERN
  • Verena Kain, CERN

Sammendrag

Injeksjon av protonstråler inn i LHC er en kritisk fase for effektiv operasjon av partikkelakseleratoren. I denne oppgaven er injeksjonsfasen blitt grundig undersøkt for å optimalisere ytelsen.

 

På LHC ved CERN akselereres protoner nært opptil lysets hastighet og kollideres mot hverandre. For å gjøre sine beregninger trenger eksperimentene mange slike kollisjoner og derfor må ytelsen til LHC optimeres i alle ledd fra pre-akselerasjon og injeksjon til kollisjon.

For å fylle begge LHC «ringene» trengs 24 injeksjoner med protonstråler som allerede har høy nok intensitet og energi til å skade LHC. Derfor er injeksjonsprosessen en tidkrevende og delikat prosess. Ved å analysere store mengder data samlet i løpet av injeksjonsprosessen har problemer og begrensninger blitt identifisert og som følge av analysen er injeksjonsprosessen optimalisert slik at ytelsen av LHC er forbedret.

For å løse denne oppgaven ble verktøyet «LHC Injection Quality Check (IQC)» utviklet. IQC samler nyttige data og analyserer hver eneste injeksjon. Basert på denne analysen styres injeksjonsprosessen slik at kvaliteten er innenfor gitte kriterier. Utvalgte data er blitt analysert mer i detalj for å identifisere feilkilder. En viktig feilkilde som ble funnet og forbedret er forstyrrelser fra magneter i ekstraksjonssystemet til pre-akseleratoren SPS som ga store utslag i partikkelbanen ved injeksjon til LHC. En annen feilkilde var kvaliteten på strålen fra SPS. Strålekvaliteten kan forbedres ved å utføre såkalt «stråleskraping» før strålen sendes til LHC.

 

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 10. aug. 2015 09:17 - Sist endret 10. aug. 2015 15:45