Disputas: Jon Alm Eriksen

Master i Fysikk Jon Alm Eriksen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Pattern Formation in Granular Fluids"

 

Jon Alm Eriksen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Elisabeth Bouchaud, ESPCI, Frankrike
  • Dr. Philippe Claudin, ESPCI, Frankrike
  • Professor II Gaute Einevoll, University of Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Jøran I. Moen, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Eirik Flekkøy (UiO)
  • Knut Jørgen Måløy (UiO)
  • Renaud Toussaint (Unistra)

Sammendrag

Avhandlingen tar for seg mønstre som dannes når overflatehinnen mellom to væsker drar med seg finkornete partikler som sandkorn, slik at kornene påvirker hvordan væskene blander seg sammen. Denne prosessen kan resultere i en rekke forskjellige mønstre; overflatehinnen kan forme både fingre- og boblelingnende strukturer. Avhandlingen forsøker å forklare hvordan disse strukturene oppstår og utvikler seg.

 

Mønstre vi finner i naturen kan lære oss om prosessene som har formet Jorda. For eksempel kan skuringsstriper på et svaberg indikere hvordan smeltevannet under isbreen strømmet under siste istid. Hovedarbeidet i avhandlingen tar for seg hvordan vi kan bruke blandingsegenskapene til to væsker som inneholder finkornete partikler, til å forstå mønstre som er funnet på steinvegger i ørkenen i Israel. Disse mønstrene ser ut som støpeformer av fingre som forgrener seg langs veggen, og ble dannet under jorda for ca 150 millioner år siden da magma strømmet inn i sprekker i steinen. Steinen smeltet og finkornete krystaller i steinen samlet seg langs overflaten av magmaen og resulterte i fingermønstrene. Vi forklarer hvordan friksjonskreftene mellom de finkornete krystallene, sammen med overflatekreftene mellom magmaen og den smeltede steinmassen, kan danne fingerstrukturene. Vi gjenskaper prosessen, og de resulterende mønstrene i laboratorieforsøk og i datasimuleringer.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 24. aug. 2015 09:53 - Sist endret 24. aug. 2015 09:54