Disputas: Therese Renstrøm

Master i fysikk Therese Renstrøm ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Probing Statistical Properties of Ni, Ge, Nd and Sm isotopes"

 

Therese Renstrøm

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen

Veileder

Sammendrag

Denne avhandlingen er motivert av tidligere resultater fra Oslo syklotronlaboratorium som viser at eksiterte atomkjerner henfaller ved å sende ut et avvikende spekter av gammastråling i forhold til det etablerte teorier forutsier. En sterk økning i sannsynlighet for utsendelse av lavenergetisk gammastråling har blitt påvist. Denne såkalte resonansen ble i dette arbeidet funnet for første gang i både nikkel og germaniumkjerner.

 

Undersøkelser av atomkjernen utføres ved å tilføre energi slik at kjernen settes ut av likevekt. Renstrøm og hennes medarbeidere har oppnådd dette ved å bombardere atomkjerner med høyenergetiske små partikler eller gammastråling. Antall ulike konfigurasjoner en kjerne kan innta når den blir eksitert har blitt målt og spekteret til gammastrålingen i det kjernen kvitter seg med eksitasjonsenergien er blitt registrert.  Fra denne informasjonen kan  to viktige egenskaper ved kjernen studeres: dens nivåtetthet og gamma-styrkefunksjon. Disse to grunnleggende størrelsene kan gi ny informasjon om kjerners struktur, i tillegg til å belyse et område innen kjerne-astrofysikk. Grunnstoffer tyngre enn jern dannes nesten utelukkende ved nøytroninnfangning. Størrelsene målt i Renstrøms avhandling er viktige kjernefysiske bidrag for å kunne modellere denne prosessen. Det er her blitt vist at den økte sannsynligheten for å sende ut lavenergetisk stråling kan ha stor effekt på dannelsen av nøytronrike germaniumisotoper.

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 16. okt. 2015 11:04 - Sist endret 29. okt. 2015 08:58