Disputas: Ole Martin Hansen

 Master i teknologi Ole Martin Hansen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "“Optimising the Target and Capture Section of the Neutrino Factory”

 

Ole Martin Hansen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Prof. Steinar Stapnes (UiO)
  • Dr. Ilias Efthymiopoulos

Sammendrag

Det er utført en optimalisering av seksjonene for produksjon og fangst av partikler (pioner) i en fremtidig Nøytrinofabrikk ved hjelp av simuleringsverktøy. Som et resultat av optimaliseringen vil Nøytrinofabrikken være mer effektiv.  

En optimalisering har blitt utført på produksjon av partikler og fangst av partikler ved bruk av magnetfelt i en Nøytrinofabrikk. Dette har ført til enklere design av seksjonene for produksjon og fangst av partikler. Fabrikken vil bli både mer effektiv og billigere å bygge.

Nøytrinofabrikken er designet for å produsere en høyintensitets nøytrinostråle som styres mot en detektor. Detektoren vil måle parametere som er nødvendig for å karakterisere nøytrinoer.

Myoner er ustabile partikler som henfaller til blant annet nøytinoer. Myoner brukes derfor som nøytrinokilde. For å lage en nøytrinostråle trengs en sterk nøytrinokilde. En sterk nøytrinokilde skapes ved at man samler et høyt antall myoner og lar de henfall. På samme vis brukes pioner som myonkilde, pioner henfaller nemmelig til myoner. Pioner blir produsert ved at høyenergi protoner siktes inn på et mål som består av kvikksølv. Protonene vekselvirker med kvikksølvet og produserer en rekke partikler. De ladde partiklene, deribland pionene, fanges med et magnetfelt.

I tillegg ble en symmetrisk myonstråle med lav forurensning ved ankomst til MICE (Muon ionisation cooling experiment) funnet ved hjelp av simuleringsverktøy. Data fra MICE ble sammenliknet med resultater fra simuleringsverktøy, resultatene samsvarer med hverandre. Som resultat vil MICE kunne kjøres med en symmetrisk myonstråle med lav forurensning.

MICE ønsker å bevise konseptet om ioniserende kjøling av myoner. Konseptet går ut på å redusere volumet til myonstrålen på en tid som er mange ganger rasker enn levetiden til et myon (2.2 mikrosekunder). Konseptet er en livsviktig del av designet til en Nøytrinofabrikk.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 19. jan. 2016 12:16 - Sist endret 27. jan. 2016 16:33