Disputas Kyrre Ness Sjøbæk

Master i fysikk Kyrre Ness Sjøbæk ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Avoiding vacuum arcs in high gradient normal conducting RF structures."

Tid og sted for prøveforelesning:

Kyrre Ness Sjøbæk
Kyrre Ness Sjøbæk

Se prøveforelesning

 

Bedømmelseskomitè

 

Dr. Angeles Faus- Golfe, Instituto de Fisica Corpuscular, Parque Cientifico, Spania

Dr. Micha Dehler, Paul Scherrer Institut, Sveits

Prof. Andreas Görgen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

 

Leder av disputas

Prof Helge Balk

 

Veiledere

Prof. Steinar Stapnes

Førsteamanuensis Erik Adli

Prof. Alexej Grudiev

 

Sammendrag

For at fremtidens partikkel-akseleratorer skal kunne nå høyere stråle-energi og være mer kompakte, så må partiklene akselereres raskere og mer effektivt. Høyere energier og/eller mer kompakte akseleratorer har mange anvendelser for forskning på partikkelfysikk, materialteknologi, kjemi, og strålebehandlig av kreft vha. proton-terapi.

Akselerasjonen av partiklene gjøres ved hjelp av sterke elektromagnetiske felter i «akserelasjons-strukturer». Dette er rør-formede kobber-strukturer meden komplisert indre design, som former noen svært sterke men korte pulser av mikrobølger slik at de effektivt kan akselerere partiklene. Disse mikrobølgene kan ikke gjøres vilkårlig sterke, ettersom sannsynligheten for at de slår gnister øker raskt med spenningen. Slike gnister reduserer kontrollen på strålen, og kan skade maskinen.

Det er derfor viktig å forstå hvordan disse gnistene oppstår og oppfører seg, samt å kvantifisere hvordan egenskapene til strukturene avhenger av deres indre geometri. For å komme nærmere det første målet presenteres et sett med svært detaljerte simuleringer av hvordan gnist-plasmaet oppfører seg. Videre har et program for å raskt og automatisk anslå hvordan strukturenes egenskaper – for eksempel maksimal askerelasjons-spenning, energieffektivitet, antall partikler som kan sendes igjennom etc. - blitt utviklet. Dette programmet har blant annet blitt tatt i bruk for å optimalisere «Compact Linear Collider» (CLIC), som er en akselerator for eksperimentell partikkelfysikk som er under utvikling og som kan skaleres opp til ca. 50 km.

 

 

 

Publisert 30. sep. 2016 09:01 - Sist endret 4. okt. 2016 07:53