Disputas: Malin Klintefjord

Master of Science Malin Klintefjord ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Evolution of deformation and collectivity away from Magic numbers

Tid og sted for prøveforelesning

Malin Klintefjord
Malin Klintefjord

Se prøveforelesning

 

Bedømmelseskomitè

 

Prof. Gerda Neyens, Institute for Nuclear and Radiation Physics, Belgium

Prof. David C. Radford, Physics Division Oak Ridge National Laboratory, USA

Prof. Larissa Bravina, Fysisk institutt, University of Oslo, Norway

 

Leder av disputas

Professor Jøran I. Moen

 

Veiledere:

Prof. Andreas Görgen

Dr. Katarzyna Hadynska- Klek

Dr. Joa Ljungvall

 

Sammendrag:

Hvordan avhenger formen til kortlivde isotoper av antall protoner og nøytroner? Dette er et sentralt spørsmål i forskning innen kjernefysikk i dag.  I denne avhandlingen er nye eksperimentelle funn for formen til den sjeldne jordart isotopen 140Sm presentert. Forsøket ble utført med akselererte ioner ved CERN-ISOLDE fasiliteten i Sveits. Fotonhenfallet til eksiterte atomkjerner ble følgelig studert. Resultatet indikerte ikke-sfærisk form. For å kontrollere dette resultatet ble et nytt forsøk, hvor en komplementær metode ble brukt, gjennomført ved Heavy Ion Laboratory i Polen. Analysen av dette eksperimentet viste at noen av resultatene fra det første forsøket måtte revideres. Noen såkalte spinn-tilstander i 140Sm viste seg å ikke stemme. Med spinn-verdiene som ble funnet i CERN eksperimentet kunne man vise at formen til atomkjernen var nesten nøyaktig på det kritiske punktet mellom sfærisk og fullt deformert. Dette gjør 140Sm til et enestående tilfelle.

Strukturen til isotoper av nikkel, jern, kobolt og mangan ble undersøkt i et annet eksperiment ved laboratoriet GANIL i Frankrike. Fotoner som sendes ut når veldig kortlivde tilstander i disse atomkjernene henfaller ble undersøkt. Resultatene viste at strukturen til disse isotopene i høy grad avhenger av hvor mange protoner og nøytroner atomkjernen har.

I tillegg presenteres resultater fra oppbyggingen og utprøvingen av en partikkeldetektor som kandidaten arbeidet med ved Oak Ridge National Laboratory i USA.

Detektoren viste en god evne til å skille mellom partikler fra forskjellige typer materialer. Detektoren er liten av størrelse og velegnet til transport mellom forskjellige laboratorier hvor eksperimenter innen kjernefysikk utføres

 

Publisert 31. aug. 2016 10:28 - Sist endret 17. juni 2020 14:03