Prøveforelesning: Lars Sundnes Løvlie

M.Sc. Lars Sundnes Løvlie ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: :"Survey of wide band-gap semiconductor materials for renewable energy – critical challenges for the materials and devices"

Lars Sundnes Løvlie

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 6. juni 2012 14:40 - Sist endret 6. juni 2012 14:43