Prøveforelesning: Harald Martin Aarbogh

M. Sc. Harald Martin Aarbogh ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Direct metal deposition: principles and application to titanium alloys."

Harald Martin Aarbogh

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 26. okt. 2012 09:48 - Sist endret 26. okt. 2012 09:48