Prøveforelesning: Karsten Eilertsen

Cand Scient Karsten Eilertsen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Static and dynamic visualisation of 3D and 4D-data".

Karsten Eilertsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 12. okt. 2012 09:35 - Sist endret 12. okt. 2012 09:37