Prøveforelesning: Jo Gjessing

M. Sc. Jo Gjessing ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Optical cloaking" .

Jo Gjessing

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 17. feb. 2012 09:59 - Sist endret 26. apr. 2012 12:48