Prøveforelesning: Kianoosh Hadidi

M.SC. Kianoosh Hadidi ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Materials and modeling of electrocatalytic production of synthetic fuels"

Kianoosh Hadidi

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. mai 2012 10:10