Prøveforelesning: Yngve Inntjore Levinsen

M.Sc. Yngve Inntjore Levinsen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Generation and use of x-ray laser pulses in LCLS"

Yngve Inntjore Levinsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. sep. 2012 12:41 - Sist endret 5. sep. 2012 12:56