Prøveforelesning: Trygve Tveiterås Mongstad

M.Sc. Trygve Tveiterås Mongstad ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Tuning physical and chemical properties of materials using hydrogen"

Trygve Tveiterås Mongstad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 24. aug. 2012 09:20